UOMS'NA HOŞGELDİNİZ

HOŞGELDİNİZ

Sempozyum Hakkında

Uluslararası Osmanlı Mektepleri Sempozyumu

İslam eğitim geleneği içinde şekillenen ve Osmanlı döneminde devlet ve toplumun nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sunan medreselerin Avrupa’da bilim, teknik ve sanayileşme bağlamında yaşanan gelişmelerle rekabet edememesi eğitimde yeni arayışları gündeme getirmiş ve mektepler açılmıştır. Yeni açılan bu mektepler, Osmanlı modernleşme ve batılılaşma serüveninin eğitimdeki ana taşıyıcıları olmuş, başta askeri ve teknik okullar olmak üzere ilkokuldan yükseköğretime kadar tüm toplumu kuşatacak bir devlet politikasına dönüşmüştür. Mektepler toplumsal dönüşümün önemli dinamiklerinden birisi olarak prestijlerini arttırmaya başlamıştır. Bu süreç özellikle Tanzimat sonrasında önemli bir ivme kazanmıştır. Mekteplerin açılmasıyla birlikte Osmanlı’da medreseler, mektepler ve azınlık /yabancı okullar olmak üzere üç farklı eğitim yapılanması oluşmuştur. Tanzimat sonrası Osmanlı siyaset ve bürokrasisi üzerinde etkili olan birçok kişi yeni açılan bu mekteplerde yetişmiştir.

Osmanlı eğitim geleneğinde medreseler din ve gelenek referanslarıyla muhafazakar değerleri, yeni mektepler ise pozitif bilim, deney ve gözleme dayalı bir eğitim anlayışını temsil etmiştir. Böylece medreselerde verilen dini eğitimden seküler eğitim anlayışına doğru bir geçiş gerçekleşmiş, bu kapsamda mektepler zihniyet, bilginin kaynakları, öğretim yöntemleri, öğretmen profili gibi birçok boyutta medreselerden farklı bir karakterle eğitim sistemi içindeki yerini almıştır. Pek çok açıdan Cumhuriyet döneminin öncüsü konumunda olan Osmanlı son dönemine ait bu okullar siyaset, hukuk, düşünce, sanat, teknik vb. alanlarda köklü değişimleri tetiklemiştir. Osmanlı toplumu, bu okullarla farklı fikir akımları, bilimsel bir paradigma ve öğretim usulleri ile tanışmış ve yeni bir aydın/münevver tipine sahip olmaya başlamıştır. Mektepler Osmanlı entelektüel hayatını köklü değişimlere uğratırken, aynı zamanda Cumhuriyeti kuran ilk kadroların yetişmesini sağlamış ve onların zihniyet dünyasının şekillenmesine etki etmiştir.

“Uluslararası Osmanlı Mektepleri Sempozyumu” tefekkür, maarif ve siyaset açısından Osmanlı tarihinin önemli kurumlarından birisi olan mektepleri tüm boyutlarıyla ele almayı amaçlamaktadır. Disiplinler arası bir anlayışla Osmanlı mekteplerinin ele alınacağı sempozyum mekteplerin zihniyet, kurumsal yapı ve fonksiyonlarını süreç odaklı bir şekilde incelemeyi amaçlayan tüm araştırmacılara açıktır.

KONUŞMACILAR

Açılış Konferansı

Davetli Konuşmacılar

ÜCRETLER

Yazar

100 $ - 400 ₺
* Bilim kurulunda yer alan kişiler katılmak isterlerse onlardan katılım ücreti alınmayacaktır.

* Ulaşım katılımcılara aittir. Ücrete, 2 günlük konaklama ile sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahildir.Öğrenci

60 $ - 250 ₺
* Ulaşım katılımcılara aittir. Ücrete, 2 günlük konaklama ile sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahildir.

Kayıt Ücreti Ödemesi: BELİRLENECEK

Önemli Notlar:

  • * Bilim kurulunda yer alan kişiler katılmak isterlerse onlardan katılım ücreti alınmayacaktır.
  • * Ulaşım katılımcılara aittir. Ücrete, 2 günlük konaklama ile sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahildir.

TARİHLER

Önemli Tarihler

Başvuru Başlangıcı 01 Mayıs 2021
Başvuru Son Tarihi 25 Temmuz 2021
Kabul Edilen Başvuruların İlanı 30 Temmuz 2021
Sempozyum Programının İlanı 25 Ekim 2021
Sempozyum Tarihi 17-18-19 Kasım 2021
Sempozyum Yeri: my_location Yalova Ticaret ve Sanayi Odası, Merkez/Yalova
Bahçelievler, Şht. Ömer Faydalı Cd. No:38, 77200 Yalova Merkez/Yalova
İletişim

Bize Ulaşın