UOMS 2021 Konuları

      Ana Konular

 1. Osmanlı Eğitim Sisteminde Modernleşme
 2. Osmanlı’da Mektepleri Hazırlayan Arka plan
 3. Medrese ve Mektep İlişkisi
 4. Mekteplerin Tarihçesi
 5. Mekteplerin eğitim anlayışı/felsefesi
 6. Mekteplerin öğretim programları ve ders kitapları
 7. Mekteplerde Usul-i Tedris Tartışmaları
 8. Mekteplerde Görev Yapan Eğitimciler
 9. Mekteplerin Osmanlı Kültür, Sanat ve Siyaset Hayatına Etkisi
 10. Mekteplerin Eğitim ve İdari Yapılarına Yönelik Resmi Belgeler
 11. Mekteplerin Yetiştirdiği İnsan Tipi
 12. Mektep Türleri
 13. Yabancı Okullar/Azınlık okulları
 14. Düşünce Akımları ve Mektepler
 15. Batı Eğitim Anlayışının Mekteplere Etkileri
 16. Mekteplerde Din ve Din Eğitimi
 17. Mekteplerde Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Matematik, Sanat vd. Eğitimi
 18. Mekteplerde Eğitim ve Dil
 19. Mekteplerin Millet Sistemi Üzerindeki Etkisi
 20. Osmanlı Dışındaki Toplumlarda Eğitimde Modernleşme Çabaları